Programi

Stručni rad u klubu, struktura rada i ceo višegodišnji proces razvoja plivača zasnovan je na osnovnim principima rada plivačkih klubova i odvija se kroz sledeće programe. Uslove rada naravno diktira vreme i prostor koji klub ima na raspolaganju za svoj rad.

Obuka neplivača (A)

Jedan od najvažnijih procesa početnika u plivanju jeste obuka neplivača. Programom su obuhvaćena deca predškolskog i školskog uzrasta, ali se ovom programu mogu priključiti i mlađa deca u zavisnosti od njihovih telesnh i motoričkih karakteristika. Prilikom izvođenja programa obuke neplivača koja je sastoji iz različitih vežbi u mestu i kretanju kako u bazenu tako i na suvom, koristi se igra kao neizostavan pedagoški pristup. Igre su deo obuke, jer dovode do neprimetnog oslobađanja straha od vode i razbijaju monotoniju na časovima, na kojima se rade pojedini elementi, uz veliki broj ponavljanja. Cilj jeste da se kroz prijatnu i zabavnu atmosferu što lakše savladaju svi elementi predviđeni planom i programom. Nakon uspešnog savladavanja ciljeva ove grupe, dete prelazi u narednu grupu, obuku neplivača B.

Termin treninga za ovu grupu je svakog radnog dana od 18:00h do 18:45h i od 18:45h do 19:30h, a
subotom od 09:00h do 09:45h

Program obuke neplivača A:

 • Privikavanje na vodu
 • Savladavanje vežbi disanja
 • Plutanje i klizanje u vodi
 • Rad nogama
 • Vežbe obuke zaveslaja

Obuka neplivača (B)

Dete koje je prošlo obuku neplivača A i savladalo osnove tehnike disanja, plutanja i rada nogama, može preći u napredniju grupu, grupu poluplivača. U naprednijoj grupi kreće se ozbiljnije sa obukom tehnike za kraul i leđni stil. Polaznici koji su savladali sve ciljeve predviđene planom i programom za izvođenje obuke stiču uslov za proveru savladanosti programa (polaganje pred komisijom i dodela diploma za uspešan savladan program) i prelazak u sledeći program ili sportsku školu plivanja. Da bi plivači uspešno savladali obuku neplivača B i svoj napredak nastavili u školi plivanja neophodno je da na polaganju pred komisijom preplivaju 20m kraul i leđnom tehnikom kao i da prikažu sposobnost održavanja na vodi.

Termin treninga za ovu grupu je svakog radnog dana od 18:00h do 18:45h i od 18:45h do 19:30h, a
subotom od 09:00h do 09:45h

Program obuke neplivača B:

 • Usavršavanje plivačkog znanja iz kraula i leđne tehnike
 • Usavršavanje dostignutog plivačkog znanja
 • Održavanje kondicije i povećanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti za dalje aktivno sportsko plivanje

Sportska škola plivanja

Sportska škola plivanja namenjena je deci koja su uspešno savladala obuku plivanja i dalje rade na usavršavanju plivačkih tehnika u cilju fizičkog razvoja kao i starijim uzrastima u cilju savladavanja plivačkih tehnika, pravilnog razvoja i unapređenja fizičke kondicije. Sportska škola plivanja služi i za identifikaciju talenata, otkrivanju dece koja imaju genetske predispozicije za takmičarsko bavljenje plivanjem:

 1. Nasledne osobine ( morfološki status roditelja, da li su bili plivači, da li su neplivači i slično)
 2. Antropološki status (visina tela, težina tela, raspon ruku, dužina stopala, dužina šake, debljina kožnog nabora, vitalni kapacite pluća i sl.)
 3. Specifični testovi u vodi mogu se realizovati tokom trajanja škole plivanja (test klizanja po vodi i test plovnosti)
 4. Nivo kognitivnih sposobnosti ( posebno brzina usvajanja motoričkih veština i navika)
 5. Tokom trajanja sportske škole plivanja kontinuirano pratiti brzinu rasta rezultata Škola plivanja nije vremenski ograničena i traje sve dok se ne savladaju svi elementi predviđeni planom i programom. Polaznici koji su savladali sve ciljeve stiču uslov za proveru savladanosti programa (polaganje pred komisijom nakon čega sledi dodela diploma i klupskih kapica za uspešan savladan program) i prelazak na sledeći nivo odnosno postaju takmičari Plivačkog kluba “Sveti Nikola”. Da bi plivači uspešno savladali program u sportskoj školi plivanja neophodno je da na polaganju pred komisijom preplivaju 40m kraul i leđnom tehnikom, 20m prsnom tehnikom kao i da prikažu skok i zaron.

Termin treninga za mlađu grupu je svakog radnog dana od 18:00h do 18:45h, a stariju od 18:45h do
19:30h, i subotom od 09:00h do 09:45h.

Takmičarska selekcija (ulazni pioniri)

Takmičarska selekcija (ulazni pioniri) namenjena je najupornijim i najtalentovanijim plivačima koji su uspešno savladili fazu sporstke škole plivanja i pokazali odgovarajuće rezultate kojima stiču uslov za učešće na plivačkim takmičenjima. U fazi takmičarske selekcije usavršavaju se svi elementi koji dominantno utiču na rezultat u plivanju a osnovno pravilo u prvoj fazi je plivaj lepo i brzo jer nedostatak tehnike se ne može nadoknaditi ni vrhunskom fizičkom pripremom. Ciljevi treninga koji se postavljaju u ovoj grupi su sledeći:

 • opšti motorički razvoj i razvoj funkcionalnih sposobnosti za plivanje
 • indentifikovanje mladih plivača na bazi morfološkog kriterijuma, indikatora opšte i specifične izdržljivosti, sile vuče
 • izgradnja pozitivnog odnosa prema redovnom treningu
 • izgradnja čvrstog interesa prema plivanju
 • usavršavanje dostignutog plivačkog znanja i učenje sve četiri plivačke tehnike
 • učenje tehničkih elemenata i širok spektar učenja motornih veština
 • unapređenje zdravlja

Takmičarska selekcija (pioniri)

Sportski trening takmičarske selekcije (pionira) je kompleksan pedagoški proces. Osnovna uloga i cilj sportskog treninga je postizanje sportskog rezultata preko razvoja i usavršavanja sportske forme. Bitno je da sportisti u ovoj fazi ozbiljno shvate trening i posvete mu više pažnje, jer se on ne može sprovesti u kratkom vremenskom periodu. Ciljevi treninga koji se postavljaju u ovoj grupi:

 • uvečati opšti funkcionalni nivo i pripremiti plivača za maksimalno trenažno opterećenje
 • usavršiti tehniku plivanja do nivoa automatizma
 • razvoj motivacije prema intezivnom treningu i posvećenosti prema plivanju
 • održavati i podsticati motivaciju prema takmičenju
 • usavršavanje svih elemenata plivanja koji utiču na rezultat (start,podvodni,ritam,ulazak i izlazak iz okreta i finiš)
 • rad na efikasnosti zavesleja

Takmičarska selekcija (kadeti)

Takmičarska selekcija (kadati) je nastavak usavršavanja tehnike, glavni naglasak je na aerobnom radu gde trening postaje visoko obiman. Ova faza je sa fiziološko-funkcionalnog aspekta najbitnija faza za dostizanje kasnijeg punog potencijala sportiste, i kao takva je nenadoknadiva. Rad na podizanju opšte snage je veoma bitan, da mladi plivači nauče pravilnoj tehnici u izvođenju vežbi snage. Dobar izbor za razvoj mišićne sile i jačanju vezivnog aparata (tetiva i ligamenata) predstavljaju “prirodne” vežbe, kao što su sklekovi, zgibovi, čučnjevi…vežbe u kojima se kao faktor opterećenja koristi težina tela plivača. Pored opšte snage mora se stalno raditi na razvoju flesibilnosti kod plivača. Fleksibilnost je najviše moguće povećati u dečijem uzrastu do puberteta. Osnovni preduslovi za prelazak u ovu fazu treninga:

 • biolška zrelost (subjektivna procena)
 • potpuna tehnička osposobljenost plivača (sve četiri tehnike, okreti, disciplina)
 • Redovno prisustvo na trenizima u prethodnoj fazi (6 x 60-90min)
 • trenažna sposobnost plivanja u seriji

Prvi tim

Prvi tim je poslednja karika i čine je plivači koji su prošli sve prethodne faze. U želji da se adekvatno stimulišu radi postizanja što boljih rezultata sportisti prvog tima ostavaruju pravo na nagradu u skladu sa pravilnikom o kategorizaciji plivača pod uslovom da uredno i redovno obavljaju svoje sportske zadatke. U plivačkoj pripremi plivača veliku ulogu ima trener. On, naročito zbog toga što radi sa decom i omladinom treba da se odlikuje osobinama dobrog pedagoga. Svi njegovi postupci, ponašanje, izražavanje treba da su besprekorni, jer mladi najčešće ga prihvataju kao uzor. Trener je taj koji u svom svakodnevnom kontaktu sa plivačima, bilo da se radi o izvršavanju neposrednih zadataka na treninzima, bilo prilikom nastupa na takmičenjima, na skupovima i zajedničkim izletima i izlascima, treba smišljeno da deluje u smislu moralno-voljne pripreme plivča. Pri tome, on treba da ispoljava doslednost u izvršavanju zadataka, da vaspitava i da potstiče njihovu borbenost.

Rekreativno – korektivno plivanje

Grupu za rekreativno plivanje, namenjena deci koja žele održati kondiciju, naučiti sve tehnike plivanja, pravilno razviti sve mišićne grupe, opustiti se i očuvati zdravlje. Grupa za korektivno plivanje obuhvata decu koja plivaju po preporuci lekara i posebnom programu. Korektivno plivanje predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intezitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primenjivati preventivno kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje. Vežbe imaju za cilj povećanje snage mišića, povećanje amplitude pokreta i poboljšanje koordinacije pokreta. Pod povećanim rizikom su deca koja imaju prekomernu telesnu težinu, fizički su neaktivna, imaju loše navike u držanju. Deformiteti mogu da se jave i u pubertetu, kada deca naglo rastu i razvijaju se a u isto vreme u školi nemaju redovnu fizičku aktivnost. Vežbe iz programa korektivnog plivanja imaju za cilj da spreče nastajnje mogućih deformiteta i obezbede pravilan razvoj deteta ili da koriguju i spreče dalju progresiju postojećih deformiteta. Vežbe direktno utiču na mišiće i zglobove ali i na organizam u celini.

Termin treninga za ovu grupu je svakog radnog dana od 09:00h do 10:00h i od 19:00h do 20:00h, a
subotom od 08:00h do 09:00h

Master-biznis plivanje

Ovaj program namenjen je svima koji imaju želju da isprave svoju tehniku, da zavole plivanje, savladaju sve tehnike plivanja, poprave nivo svoga fitnesa, da se reše nagomilanog stresa, ili da se pak uključe i u masters takmičenja. Plivanje je sport koji je, po mišljenju većine stručnjaka najkorisniji za zdravlje, očuvanje kondicije i skladan psiho-fizički razvoj čitavog organizma. Ono opušta, blagotvorno deluje na psihu, kardio-vaskularni sistem, respiratorni sistem, razvoj mišićnog i koštano-zglobnog aparata. Pomaže pri otklanjanju ili ublažavanju deformiteta kičmenog stuba i drugih oboljenja. Zato se ova aktivnost preporučuje svima, bez obzira na pol i godine starosti. Ali, da bi plivanje zaista koristilo našem zdravlju potrebno je naučiti kako se pravilno pliva, kao i kako da ovaj sport što pravilnije “upražnjavamo”. Dokazano je da jutarnje plivanje kod prosečnog rekreativca podiže nivo energije tokom celog dana i tako ga bolje priprema za obaveze koje ga očekuju kao i da značajno ubrzava metabolizam. Sve je lakše u društvu. Plivanje ne mora biti “usamljenički” individualni sport. Umesto da idete sami na trening, uvek se možete organizovati sa kolegama masters plivačima. Plivanje kao društveni sport je mnogo zabavniji nego kao individualni.

Termin treninga za ovu grupu je svakog radnog dana od 07:00h do 08:00h i od 08:00h do 09:00h