Treneri

Jovanović Predrag

Rođen je 20. juna 1980. godine u Nišu. Diplomirao je na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Nišu 2005. godine sa temom: „Razvoj plivačke efikasnosti kod mešovitog plivanja“ sa ocenom 10.00. Magistarsku tezu je odbranio 2010.godine pod nazivom „Razlike u morfološkim karakteristikama,motoričkim i funkcionalnim sposobnostima plivača i nesportista“ i dobio diplomu magistra nauka.

Nakon diplomiranja zasniva radni odnos u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“ u Nišu kao profesor fizičke kulture.

Od osnivanja plivačkog kluba „Sveti Nikola” decembra 1990. godine, jedan je od prvih takmičara, učestvovao na regionalnim, republičkim i državnim prvenstvima i brojnim plivačkim mitinzima. Januara 2000. godine izabran je na mestu trenera plivačkog kluba „Sveti Nikola” iz Niša. U toku trenerske karijere mnogi mladi plivaci koje je trenirao osvojili su medalje na drzavnim i regionalnim prvenstvima, kao i na brojnim plivačkim mitinzima u zemlji i inostarnstvu.U klubu radi sa takmičarskom grupom u kategoriji pionira.